Opalenica, Wielkanoc A.D. 2018

Bóg jest dobry

Umiłowani Parafianie!

W podarowanym nam przez Boga czasie spotykają nas różne sytuacje: radosne, zwyczajne, ale też i trudne. Jako Wasi duszpasterze chcielibyśmy zapewnić o modlitwie za każdą i każdego z Was. W Roku Duszpasterskim, którego hasło brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, w szczególności prosimy w modlitwach, abyśmy doświadczyli mocy działania Ducha Świętego, który umacnia miłość, abyśmy Go odkrywali na nowo i otwierali się na Jego działanie.

Cieszy nas Wasza obecność na niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Udział w niej rodzi prawdziwe, zakorzenione w Bogu więzi i relacje. W taki sposób najpiękniej tworzymy wspólnotę parafialną. Wielu parafian, których brakuje na niedzielnych Mszach św., z nadzieją i troską oczekujemy. Zapewniamy każdego z Was, że jest naszej wspólnocie bardzo potrzebny i ma w niej swoje miejsce. Pamiętajmy, że parafia jest wspólnym dobrem, wspólną drogą. Budujmy ją z zaangażowaniem i razem umacniajmy się na drodze do zbawienia.

Z serca dziękujemy za Waszą otwartość serca, dobroć i życzliwość, których jakże często doświadczamy. Przepraszamy, jeśli kogoś uraziliśmy. Zapewniamy o naszej głębokiej trosce o każdego z Was. Jesteśmy otwarci na spotkania, dzielenie się z nami tym, co jest Waszym życiem, Waszą radością, a także i smutkiem czy trudnością, abyśmy mogli objąć to wspólną modlitwą i Bożym błogosławieństwem. W modlitwie pamiętamy o wszystkich, a zwłaszcza chorych i tych, których Pan powołał do Siebie.

Zachęcamy do skorzystania z posługi pojednania się z Panem Bogiem. Nie odkładajmy tego na czas przyszły. To dzisiaj Jezus Cię wzywa i zaprasza, abyś w Niego prawdziwie uwierzył. Wtedy nic nie ryzykujesz. Jeśli jednak nie uwierzysz, ryzykujesz utratę wszystkiego. Niech pojednanie z Bogiem i drugim człowiekiem będzie dla każdego z Was najgłębszą potrzebą serca. Wyczulajmy się na głos Jezusa i pójdźmy za nim. Bóg jest dobry! On kocha nas bezwarunkowo, bezgranicznie, pragnie nas nieustannie ratować, także wtedy, gdy upadamy, bo jak mówi Święty Paweł: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Zachęcamy, aby rodziny zatroszczyły się o przyjmowanie przez chorych i starszych Komunii Świętej, co także dzięki posłudze w naszej parafii nadzwyczajnych szafarzy, może stać się dla wielu coniedzielnym bliskim spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym.

Kochani Parafianie, niech pełne nadziei słowa: Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! napełniają każdego z Was niewypowiedzianą ufnością i prawdziwą radością.

Życzymy Wam błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

   Z modlitwą

    Wasi duszpasterze