Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w drugą i czwartą sobotę miesiąca w czasie Mszy świętej o godzinie 18:30.  W wyjątkowych przypadkach, za zgodą księdza proboszcza, sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie.

Przygotowanie do chrztu świętego obejmuje rodziców dziecka oraz jego przyszłych rodziców chrzestnych. Spotkanie przygotowujące rodziców i chrzestnych odbywa się w środę poprzedzającą termin chrztu św. po wieczornej mszy św. w kościele.

Warto pamiętać, że dziecko powinno jak najszybciej od dnia narodzin przyjąć chrzest święty. Dzieci ochrzczone poza kościołem  w sytuacjach zagrożenia życia (np. w szpitalu zaraz po porodzie) w czasie liturgii przystępują do obrzędów uzupełniających. Przy zgłaszaniu w biurze parafialnym należy przedstawić dokument zaświadczający o fakcie chrztu w szpitalu.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka: 

  • Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do biura parafialnego celem zgłoszenia dziecka do chrztu świętego. Należy posiadać pełny akt urodzenia dziecka.
  • W przypadku chrztu dziecka spoza parafii należy mieć zgodę proboszcza z parafii do której się należy.
  • Przed przyjściem do biura należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania, zawód.
  • Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
  • Rodzice, jeżeli brak ku temu przeszkód, oraz obowiązkowo rodzice chrzestni powinni przed chrztem przystąpić do sakramentu pokuty.
  • W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed uroczystością.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? 

  • min. ukończony 16 rok życia,
  • osoba po bierzmowaniu,
  • zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii, w której dziecko jest chrzczone)

Osoba, która żyje w związku niesakramentalnym (tylko ślub cywilny czy też konkubinat) nie może pełnić obowiązków rodzica chrzestnego.