Ministranci mają swoją zbiórkę według harmonogramu wyznaczanego na bieżąco. 

Najbliższa zbiórka ministrancka w sobotę 21.04.2018 r. o godz. 10:00.