Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy.

W sobotę 13 października ks. bp Grzegorz Balcerek udzielił błogosławieństwa Kościoła ministrantom promowanym w czasie rekolekcji wakacyjnych.

Z naszej parafii błogosławieństwo otrzymali: Krzysztof Komorowski – ceremoniarz, Igor Kaczmarek – lektor oraz Franciszek Marcinkowski – lektor. W sumie w katedrze błogosławieństwo otrzymało

  • 80 lektorów
  • 2 psałterzystów
  • 41 ceremoniarzy
  • 5 animatorów

Gratulujemy wszystkim i życzymy gorliwości i wytrwałości w pełnieniu funkcji podczas liturgii.

link do galerii

 

Koronka na ulicach miast

Już po raz dwunasty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy tej akcji modlili się w tym roku o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521). Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo.

Podążając do Matki Bożej Pocieszenia

W piątek 31 sierpnia 2018 r. po Mszy św. o godz. 7.30 z kościoła pw. św. Józefa w Opalenicy wyruszyła trzydniowa XXXVIII Piesza Pielgrzymka do Górki Duchownej pod hasłem: Napełnieni Duchem Świętym. Aż do granic miasta towarzyszyli jej wszyscy kapłani naszego miasta. Kapelanem był ks. Piotr Majchrzak, wikariusz w parafii św. Józefa. Całą trasę przebył także diakon Amadeusz Fertig z parafii św. Mateusza. Podczas postoju w Urbanowie pielgrzymów odwiedzili opaleniccy proboszczowie wraz z wikariuszem ks. Łukaszem Krawczykiem, a na pątników czekali mieszkańcy z pysznymi świeżutkimi plackami i napojami. W Grodzisku Wlkp., na drugim przystanku, uczestników rekolekcji w drodze serdecznie powitali ks. Proboszcz i Wikariusz z parafii pw. św. Jadwigi, a gospodynie przygotowały smaczne bułki i pączki. Piątkowa wędrówka kończyła się w Wielichowie w parafii pw. św. Marii Magdaleny, gdzie na pielgrzymów oczekiwał Ksiądz Wikariusz. Sobota rano rozpoczęła się Eucharystią w wielichowskim kościele. Po drodze gospodynie z Reńska poczęstowały pielgrzymów pysznym obiadem, po którym na postoju nie zabrakło także dźwięków gitary i śpiewu. Koniec sobotniej wędrówki urozmaicił mały deszcz. Pątnicy uczestniczyli w wieczornej Mszy św. w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu, gdzie przywitał ich ciepło miejscowy ks. Proboszcz, skąd w niedzielę rano wyruszyli do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej. Pielgrzymi wzięli udział w sumie odpustowej, której przewodniczył biskup Damian Bryl. Jednym z celebransów był kapelan opalenickiej grupy ks. Piotr, a w asyście znalazł się diakon Amadeusz.

Pielgrzymi szlak to nie tylko wędrówka, ale przede wszystkim rekolekcje w drodze. Nie zabrakło więc porannego pacierza, godzinek, katechezy ks. Piotra, rozważania tajemnic różańcowych, wspólnych śpiewów, przyjacielskich rozmów. Była możliwość przystąpienia do spowiedzi i rozmowy z kapelanem. Trzeba wspomnieć także o wielkich sercach, życzliwości i otwartości wielu ludzi, zwłaszcza od lat całym sercem oddanych organizatorów, kierujących ruchem, rodzin, które ugościły i przyjęły pod swój dach podążających do stóp Góreckiej Pani i wszystkich, którzy oddają swoje serce, poświęcają czas i ofiarowują trud, aby Opalenica mogła pielgrzymować do Matki Bożej Pocieszenia. DZIĘKUJEMY. BÓG ZAPŁAĆ!

 

1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce

22-24 czerwca – obchody centralne

PIĄTEK, 22.6: ARCHIDIECEZJA – WIARA I KULTURA
Świętowanie z Maryją w Cudy Wielmożną
17.00 – Procesja ze Wzgórza Przemysła do fary
18.00 – Eucharystia i czuwanie modlitewne
21.00 – Apel
24.00 – Pasterka Maryjna
Koncert jubileuszowy IL DIVO na Ostrowie Tumskim godz. 20.30

SOBOTA, 23.6: ARCHIDIECEZJA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
Spotkania stacyjne
11.00 – Spotkanie wspólnot i stowarzyszeń w różnych miejscach Poznania:

AKCJA KATOLICKA – kościół pw. św. Marcina (ul. Święty Marcin)
NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ – kościół pw. św. Wojciecha (Wzgórze św. Wojciecha)
SŁUŻBA LITURGICZNA – kościół pw. Bożego Ciała (ul. Krakowska)
WSPÓLNOTA NEOKATUCHUMENALNA – kościół pw. Najświętszego Zbawiciela (ul. Fredry)
KSM – kaplica RADIA EMAUS (ul. Zielona 2)
CARITAS – kościół pw. św. Franciszka Serafickiego (plac Bernardyński)
WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – kościół jezuitów (ul. Szewska)
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek (ul. Łąkowa)
RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE – kościół księży salezjanów (ul. Wroniecka)
KATECHIŚCI – kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa (ul. Żydowska)

13.00 – Przemarsz do fary
13.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej z fary do katedry
14.00 – Posiłek przy katedrze
Wspólne świętowanie przy katedrze
15.00 – Czuwanie młodych
17.00 – Eucharystia jubileuszowa z udziałem Legata Papieskiego kard. Dominika Duki
19.00 – Koncert uwielbienia

NIEDZIELA, 24.6: ARCHIDIECEZJA – JESTEŚMY W RODZINIE
13.00 – Uroczysta Eucharystia dla rodzin w katedrze
Wielkie spotkanie rodzinne na Ostrowie Tumskim – festyn organizowany przez Caritas

Nowy wikariusz naszej parafii

Z radością informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański,
mianował Ks. Neoprezbitera Łukasza Krawczyka pochodzącego z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie,  wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy.

Ks. Łukasz Krawczyk przyjął święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej dnia 26 maja 2018 r. ,
a obejmie funkcje wikariusza w naszej parafii od 1 lipca 2018 r. 

Ks. Łukaszowi życzymy Błogosławieństwa Bożego
i polecamy nowego Księdza Wikariusza w modlitwie.