Praktyczne informacje

Rozpoczynając przygotowania do ślubu w pierwszym rzędzie należy jak najszybciej zarezerwować termin – bezzwłocznie po podjęciu decyzji o wstąpieniu w związek małżeński. Następnie ok. 3 miesiące przed datą zawarcia małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego celem sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego. W międzyczasie oboje narzeczeni powinni wziąć udział w katechezach przedmałżeńskich dla narzeczonych, odbywających się w naszej parafii lub w innych parafiach i wspólnotach.

PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI

Dokumenty niezbędne do sporządzenia protokołu:

  • Metryki chrztu “do sakramentu małżeństwa” (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 3 miesięcy od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).
  • Dowody osobiste.
  • “Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy kopie – te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego.
  • Świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
  • Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

ZAPOWIEDZI

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez dwie  niedziele. Po ogłoszeniu zapowiedzi dokument należy odebrać i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany był protokół przedślubny.

KARTKA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

PORADNIA DLA NARZECZONYCH

Harmonogram działalności poradni dla narzeczonych w archidiecezji poznańskiej

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Katechezy obejmują 6 spotkań (12 katechez), a odbywają się w naszej parafii w każdy niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. po Gorzkich Żalach. w kościele.

Wszystkim pragnącym po Bożemu i z wiarą przygotować się do małżeństwa polecamy portal www.slub.deon.pl